Liên Hệ

Phòng khám Quận 3

Địa chỉ: 107B Trương Định, phường 6, quận 3
E-mail: infod3@maplehealthcare.net
Điện thoại: 028 39 300 498
Hotline: 0932 055 088

Thời gian làm việc
Thứ 2: 8.00 đến 19.00
Thứ 3: 8.00 đến 19.00
Thứ 4: 8.00 đến 12.30
Thứ 5: 8.00 đến 19.00
Thứ 6: 8.00 đến 19.00
Thứ 7: 8.00 đến 12.00
Chủ nhật: Nghỉ

Phòng khám Quận 5

Địa chỉ: 10 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
E-mail: infod5@maplehealthcare.net
Điện thoại: 028 38 321 843

Thời gian làm việc
Thứ 2: 8.00 đến 18.00
Thứ 3: 8.00 đến 18.00
Thứ 4: 8:00 đến 19.00
Thứ 5: 8.00 đến 12.00
Thứ 6: 8.00 đến 18.00
Thứ 7: 8.00 đến 12.00
Chủ nhật: Nghỉ

Phòng khám Quận 7

Địa chỉ: MD6, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM (Đối diện Bệnh viện Pháp Việt)
E-mail: info@maplehealthcare.net
Điện thoại: 028 54 100 100
Hotline: 01205 100 100

Thời gian làm việc
Thứ 2: 8.00 đến 19.00
Thứ 3: 8.00 đến 19.00
Thứ 4: 8.00 đến 19.00
Thứ 5: 8.00 đến 19.00
Thứ 6: 8.00 đến 19.00
Thứ 7: 8.00 đến 14.00
Chủ nhật: Nghỉ


 

 

Liên Hệ

Con voi có bao nhiêu chân? (Ghi số)