Maple Healthcare Vietnam

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này trước khi sử dụng ứng dụng Điều chỉnh tư thế Maple và trang web liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Dưới đây là giải thích về các loại thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

  • Thông tin cá nhân: chúng tôi thu thập thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi khi thiết lập tài khoản mới. Loại thông tin này bao gồm tên, giới tính, số điện thoại và ngày sinh của bạn
  • Thông tin thiết bị: chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị, chẳng hạn như phần cứng và phiên bản ứng dụng Maple bạn đang sử dụng trên điện thoại nhằm mục đích hỗ trợ bạn tốt hơn
  • Thông tin vị trí: thông tin vị trí của bạn được lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi để tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm của bạn

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi mong muốn cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn và chuyên biệt cho mọi người. Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin có được để hỗ trợ và cải tiến dịch vụ:

  • Phát triển, vận hành, cải tiến, cung cấp, duy trì và bảo vệ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • Liên lạc với bạn và cung cấp cho bạn các chính sách, điều khoản của chúng tôi, đồng thời phản hồi bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi
  • Tăng cường sự an toàn và bảo mật cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác
  • Thực thi Điều khoản dịch vụ và các chính sách sử dụng khác của chúng tôi

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào

Ứng dụng này không nhằm đưa ra chẩn đoán y tế. Vui lòng gặp bác sĩ chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống để được chẩn đoán chính xác

Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét, quan tâm hoặc phản hồi liên quan đến Chính sách này hoặc bất kỳ mối quan tâm về quyền riêng tư hoặc bảo mật nào khác, vui lòng gửi e-mail đến địa chỉ: info@maplehealthcare.net


Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button